Wat werkt bij eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem voor veel Nederlanders. Gelukkig is er veel bekend over wat werkt om vereenzamen te voorkomen en eenzaamheid te verminderen. Met deze verbetertool ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Doe de check

Door een korte vragenlijst in te vullen check je of jouw project gebruik maakt van werkzame elementen.

1. Verschillende manieren van ondersteunen

Veel aanpakken, projecten en activiteiten richten zich op het met elkaar in contact brengen van mensen. Dit is één van de manieren waarop je mensen kunt ondersteunen die vereenzamen. Daarnaast kun je iemand bijvoorbeeld ook helpen om zijn sociale vaardigheden te verbeteren.

Hieronder hebben we zeven belangrijke manieren van ondersteunen op een rij gezet. 
Hoe scoort jouw project hierop? (1 = slecht, 10 = uitstekend)

Maak je bewust geen gebruik van een manier van ondersteunen? Vul daar dan ‘niet van toepassing’ (n.v.t.) in.

1.1. Bieden van praktische ondersteuning

(bijvoorbeeld: helpen met administratie, bieden van vervoer en ontlasten mantelzorger)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.2. Helpen verbeteren van sociale vaardigheden

(bijvoorbeeld: meer initiatief bij het contact opnemen met anderen, taalles)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.3. Bieden van ontmoetingsmogelijkheden

(bijvoorbeeld: organiseren van een wandelclub, concert, etentje of kaartavond)  

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.4. Faciliteren van persoonlijk en betekenisvol contact

(bijvoorbeeld: maatjes- of mentorproject, bezoekdienst)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.5. Helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol

(bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk en arbeid)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.6. Helpen vinden van bezigheden of afleiding

(bijvoorbeeld: tuinieren, wandelen, schilderen of een cursus volgen)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

1.7. Ontwikkelen van realistische verwachtingen over sociale situaties

(bijvoorbeeld: helpen doorbreken van negatieve gedachten en verwachtingen)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

2. Aansluiten bij de persoonlijke situatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken vereenzamen. Bijvoorbeeld door een scheiding of een verhuizing. Ook persoonlijke kenmerken zoals verlegenheid, een beperking of ziekte kunnen eenzaamheid veroorzaken. Problemen kun je het beste aanpakken bij de wortel, daarom is het belangrijk om met je project aan te sluiten bij de oorzaken van eenzaamheid.

Doordat eenzaamheid door verschillende oorzaken kan ontstaan, uit het zich op verschillende manieren. Er zijn grofweg twee verschillende vormen van eenzaamheid. Het is van belang hierop in te spelen. 

In welke mate pas je de onderstaande succesfactoren toe?  (1 = niet, 10 = heel vaak)

2.1. Aansluiten bij de oorzaken van eenzaamheid van deelnemers

(bijvoorbeeld door: kennismakingsgesprekken met deelnemers te voeren)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

2.2. Aansluiten bij de vorm van eenzaamheid van deelnemers

(bijvoorbeeld door: de deskundigheid over eenzaamheid onder betrokken vrijwilligers te bevorderen)  

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

2.3. Aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van deelnemers

(bijvoorbeeld: deelnemers betrekken bij het aanscherpen van je aanpak)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

3. Manier van werken

De manier waarop je mensen ondersteunt, je werkhouding, beïnvloedt welke resultaten je bereikt. Uit ervaringen in de praktijk blijken verschillende factoren tot succes te leiden. In welke mate pas je de onderstaande succesfactoren toe? (1= niet, 10 = heel vaak)

3.1. Oog hebben voor de verwevenheid van problemen

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

3.2. Werken vanuit een gelijkwaardige houding

(van mens tot mens)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

3.3. Krachtgericht werken

(niet focussen op beperkingen, maar op talenten en ontwikkeling)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

3.4. Rekening houden met de mate waarin iemand gemotiveerd is te werken aan de eigen problematiek

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

4. Organisatie van je project of aanpak

De manier waarop je je aanpak of project organiseert draagt ook bij aan het behalen van resultaten bij je deelnemers. In welke mate pas je de onderstaande succesfactoren toe?

4.1. Goed doordenken hoe de activiteiten binnen het project bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

4.2. Intensief samenwerken met relevante organisaties

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

4.3. Voortdurend selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers en coordinatoren

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

4.4. Regelmatig evalueren en meten van de behaalde resultaten

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

5. Eigen praktijkervaring

De voorgaande stellingen zijn gebaseerd op kennis uit onderzoek en evaluaties. Als beroepskracht of vrijwilliger heb je door je ervaring in de praktijk natuurlijk ook kennis en kunde opgebouwd. Wat is volgens jou belangrijk? En waar loop je tegenaan?

5.1. Wat vind jij het belangrijkst bij het verminderen van eenzaamheid?

(maximaal 25 woorden)
5.2. Hoe scoor je op dit onderdeel?

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   

5.3. Wat is in jouw ogen de belangrijkste barriere bij een effectieve aanpak van eenzaamheid?

(maximaal 25 woorden)
5.4. Is deze barriere van toepassing op je project? (1= helemaal wel, 10 = helemaal niet)

◯ NVT    ◯ 1    ◯ 2    ◯ 3    ◯ 4    ◯ 5    ◯ 6    ◯ 7    ◯ 8    ◯ 9    ◯ 10   


Verbetertips

1. Verschillende manieren van ondersteunen

Vul hieronder een verbeterplan met behulp van de verbeterips.
1.1. Bieden van praktische ondersteuning

1.2. Helpen verbeteren van sociale vaardigheden

1.3. Bieden van ontmoetingsmogelijkheden

1.4. Faciliteren van persoonlijk en betekenisvol contact

1.5. Helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol

1.6. Helpen vinden van bezigheden of afleiding

1.7. Ontwikkelen van realistische verwachtingen over sociale situaties

2. Aansluiten bij de persoonlijke situatie

Vul hieronder een verbeterplan met behulp van de verbeterips.
2.1. Aansluiten bij de oorzaken van eenzaamheid van deelnemers

2.2. Aansluiten bij de vorm van eenzaamheid van deelnemers

2.3. Aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van deelnemers

3. Manier van werken

Vul hieronder een verbeterplan met behulp van de verbeterips.
3.1. Oog hebben voor de verwevenheid van problemen

3.2. Werken vanuit een gelijkwaardige houding

3.3. Krachtgericht werken

3.4. Rekening houden met de mate waarin iemand gemotiveerd is te werken aan de eigen problematiek

4. Organisatie van je project of aanpak

Vul hieronder een verbeterplan met behulp van de verbeterips.
4.1. Goed doordenken hoe de activiteiten binnen het project bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid

4.2. Intensief samenwerken met relevante organisaties

4.3. Voortdurend selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers en coordinatoren

4.4. Regelmatig evalueren en meten van de behaalde resultaten

5. Eigen praktijkervaring

Vul hieronder een verbeterplan met behulp van de verbeterips.
Geen tips binnen dit thema