Verbetertools

Op deze pagina vind je alle verbetertools die horen bij de ‘Wat werkt bij-dossiers’ van Movisie.

Verbetertool eenzaamheid

Wat werkt bij eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem voor veel Nederlanders. Gelukkig is er veel bekend over wat werkt om vereenzamen te voorkomen en eenzaamheid te verminderen. Met deze verbetertool ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders

Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking in het algemeen. Gelukkig is er steeds meer bekend over wat werkt om de arbeidsparticipatie van statushouders te vergroten. Met deze verbetertool gaat u aan de slag om uw beleid, werkwijze of project rondom arbeidsparticipatie van statushouders nog beter te maken. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Website: Creative Data