Verbetertools

Op deze pagina vind je alle verbetertools die horen bij de ‘Wat werkt bij-dossiers’ van Movisie.

Leer- en verbetertoolbox Armoede

Wat werkt bij armoede

Armoede heeft vaak een structureel karakter. De aanpak ervan is niet eenvoudig. Gelukkig is er al veel behulpzame kennis beschikbaar. Hoe zet je als sociaal professional of beleidsmaker deze kennis om in handelen? Waar moet je beginnen? Deze leer- en verbetertoolbox geeft jou handvatten voor jouw eigen praktijk.

Verbetertool eenzaamheid

Wat werkt bij eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem voor veel Nederlanders. Gelukkig is er veel bekend over wat werkt om vereenzamen te voorkomen en eenzaamheid te verminderen. Met deze verbetertool ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Verbetertool Jongeren en arbeid

Wat werkt bij jongeren en arbeid

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Desondanks is er in ons land een relatief grote groep jongeren tussen 15 en 27 jaar die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt.

Gelukkig zijn er vanuit onderzoek en praktijk al veel inzichten over wat werkt bij jongeren en een succevolle arbeidstoeleiding.

Sluit jouw aanpak aan bij deze inzichten? En wat kan er beter? Met deze verbetertool krijg je inzicht in de stappen die jullie al reeds zetten en waar het (nog) beter kan.

Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders

Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking in het algemeen. Gelukkig is er steeds meer bekend over wat werkt om de arbeidsparticipatie van statushouders te vergroten. Met deze verbetertool gaat u aan de slag om uw beleid, werkwijze of project rondom arbeidsparticipatie van statushouders nog beter te maken. Hiervoor gebruiken we inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Website: Maatwwwerk